Manidar Sözler

Manidar Sözler
27 Ağustos 2014 tarihinde eklendi, 1.349 kez okundu.

Manidar sözler, ünlü düşünürlere ait anlamlı manidar sözler, düşündürücü manidar mesajlar bu sayfada.

Dünyanın gelip geçiciliğini ve boşluğunu görmeyen kişinin kendisi tam anlamıyla boştur. Peki, tamamen eğIence, şamata ve iIeriye dönük hayaIIer içinde yaşayan gençIer bir yana, bunu görmeyen var mı? BöyIe insanIar buIursanız, kendiIerini oyaIadıkIarı eğIenceIeri eIIerinden aIın; boşIuk içinde kaIıp can sıkıntısından patIadıkIarını görürsünüz. – BIaise PascaI

İnsanın zaaf ve aczi, bu zaaf ve aczi farkına varmayanlar da, onu idrak edenlerden çok daha aşikar biçimde görülür. – BIaise PascaI

Beni en ziyade şaşırtan, insanların kendi zayıflıklarına şaşırmadıklarını görmektir. – BIaise PascaI

İnsanIarın size hürmet etmesini istiyorsanız, kendinizden hiç bahsetmeyin. – BIaise PascaI

Çok büyük bir ihtimalle, bir gemiye kaptan olarak, o gemide doğmuş birini seçmeyiz. – BIaise PascaI

İnsan kendini bilginin sahibi sanır. Ama bir hastalık gelir, tüm bilgisini alır götürür. Velhasıl, insan olarak kendi başımıza ne hakikate kabiliz, ne de hayra. – BIaise PascaI

Kralların iktidarı hem akla, hem de ahalinin ahmaklığına, ama bilhassa ikincisine dayalıdır. – BIaise PascaI

Fiziksel bilimlerle ilgili olarak edindiğim hiçbir bilgi, elem ve ıztırap anında, maneviyatın cahili olmama karşı benim için bir teselli unsuru olmayacaktır. Ama maneviyatla ilgili ilmim, fiziksel bilimlerin cahili olmama karşı benim için daima bir teselli unsurudur. – BIaise PascaI

Etrafımızdaki her bir varlık hakkında çok az düşünmek de, haddinden fazla düşünmek de bizi dik kafalı ve fanatik yapar. – BIaise PascaI

Din insanın fıtratını hakkıyla anladığından dolayı hürmete layıktır. Gerçek iyiIiği ve hayrı vaad ettiği için de, cezbedici… – BIaise PascaI

İman kalplerimizdedir. Ve bize “Biliyorum” değil, “İnanıyorum” dedirtir. – BIaise PascaI

İman delilden farklıdır. DeIiI insanîdir; iman ise AIIah’ın bir ihsanı. – BIaise PascaI

Haddimizi bilelim: bir şeyiz gerçi, ama her şey değiliz. Cismimiz tüm kainatın eriştiği alan içinde ne kadar küçük bir yer işgal ediyorsa, idrak düzleminde de zekamız işte o kadar küçük bir yer tutuyor. – BIaise PascaI

Acziyet ümitsizliğe sevk eder. Gurur ise, haddini bilmezliğe. – BIaise PascaI

Aksini yapmaları gerekirken, şehvetin hüküm ferman olmasına izin veriyor, vicdanın sesini susturmaya çalışıyorlar. – BIaise PascaI

Bir insanın umudunu ibadetin şekli boyutuna bağlaması hurafedir; bu boyutun ifasını reddetmek de, küstahlık. – BIaise PascaI

Tecrübe bize takva ile iyilik arasındaki muazzam bir fark olduğunu gösteriyor. – BIaise PascaI
http://www.askimasozler.com/manidar-sozler.html
Allah’ı bilmek ile Onu sevmek arasında ne kadar büyük bir mesafe var! – BIaise PascaI

Mucizeler ihtidaya değil, ithama yararlar. – BIaise PascaI

Allah sahip olduğu kudreti gözle görünen şeyler vasıtasıyla göstererek, görünmez ihsanlarda bulunma kudretini de gösteriyor. – BIaise PascaI

Allah’ın melekûtu cesette değil, ruhtadır. İnsanların düşmanları Babil halkı değil, kendi tutkularıdır. – BIaise PascaI

fedakarlık

“Yeter ki siz hakkı bilin ve hak sizi hür kılacaktır” (Yuhanna 8:36). Öyleyse, hakkı bilmenin dışında kalan bir özgürlük olsa olsa mecazi bir özgürlüktür. – BIaise PascaI

 

“Kin güdenlerin gönlü, sırra mahrem olmaz.” – Hafız-ı Şirazî

“Nasipten şikayet, insafsızlıktır.” – Hafız-ı Şirazî

“Irmak kenarına otur da, ömrün akışına bak! Çünkü bize bu fani dünyanın geçiciliğine şu işaret kifayet eder.” – Hafız-ı Şirazî

“Cefa yüzünden vefayı terk etme!” – Hafız-ı Şirazî

“Nakış oku, maval okuma!” – Hafız-ı Şirazî

“Ah, bir elime geçse, ayrılığı öldürürdüm.” – Hafız-ı Şirazî

“Her yeşil yaprak, Allah’ın kudretini anlatan bir defterdir. Hepsinde de gafil olursan, yazık doğrusu!” – Hafız-ı Şirazî

“Bu çabucak gelip geçen kainattan emniyet ve istirahate kavuşmayı kim umabilir?” – Hafız-ı Şirazî

“Ateşe tapanla dünyaya tapan arasında bir fark yoktur.” – Hafız-ı Şirazî

“Define yılansız olmaz, kolay elde edilmez. Mustafa’nın () devleti bile, Ebu Leheb’in yalımıyla birlikte yürür.” – Hafız-ı Şirazî

“Baştaki saçtan geçmek kolay. Asıl kalender, Hafız gibi, başından da geçendir.” – Hafız-ı Şirazî

“Gönlüyle sözü bir olana kurban olayım.” – Hafız-ı Şirazî

“Güneşin bile bir zerre sayıldığı bir mahfilde kendini büyük görmek, edebe uyar bir şey değil.” – Hafız-ı Şirazî

“Heva, iman kapısının kilididir.” – MevIânâ

İnançsızların huzurunu kaçırmanıza hiç gerek yok; kendileri bunu gayet iyi beceriyorlar. – BIaise PascaI

İnançsızlara muhatap olurken, onlara merhamet ederek başlayın işe. Zira, içinde bulundukları durum onları yeterince mutsuz kılıyor. – BIaise PascaI

Üç tür insan vardır: Allah’ı bulanlar ve ona hizmet edenler; Onu aramakla meşgul olup henüz bulamayanlar; Onu ne arayan, ne bulan, zaten arayıp bulma çabası olmadan yaşayanlar. İlk gruba girenler makul ve mutlu, sonuncu grubun insanları aptal ve mutsuz, ortadakiler ise mutsuz ve makuldur. – BIaise PascaI

Arayış içinde olan ateistlere acı, çünkü yeterince mutsuz bir vaziyetteler. Ateizmleriyle övünenlere karşı da sözünü hiç sakınma. – BIaise PascaI

Bizimle cennet veya cehennem arasında yalnızca dünyadaki en çıtkırıldım şey olan şu hayatımız var. – BIaise PascaI

Yalnızca Onu görmeyi arzulayanlar için yeterli nur; tam tersi bir konumda olanlar için ise, yeterince karanlık mevcuttur. – BIaise PascaI

“Son yatacağı yer iki avuç topraktan ibaret olan kişiye de ki: Sarayını, çardağını göklere kadar yüceltmeye ne hacet var?” – Hafız-ı Şirazî

“Güya adımız ayık, ama gurur kadehinin sarhoşIarıyız.” – Hafız-ı Şirazî

“Kanaat şerefini terketmeyiz. Padişaha söyleyin: rızk mukadderdir.” – Hafız-ı Şirazî

“Hiçbir yiğidin, kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.” – Hafız-ı Şirazî

“Hayretteyim öyle gönüle ki, katılıkta hiç de mermerden aşağı değil.” – Hafız-ı Şirazî

“Dünya yeşilliğinde güz rüzgarından incinme. Mâkul düşün: dikensiz gül nere de ki?” – Hafız-ı Şirazî

“Hangi sofrada doyarsan doy, rızkı veren Allah’tır.” – Hafız-ı Şirazî

“Zulmeden hâkimlerle konuşmak, en uzun kış gecelerine benzer.” – Hafız-ı Şirazî

“Nefis çok övüImesi yüzünden firavunIaştı. Mütevazi ol, büyüklük taslama. Kul ol, sultan olma!” – MevIânâ

“Toprak ol ki, renk renk çiçekler bitiresin.” – MevIânâ

“Dinleyen susamış ve arayan biri olursa, vaaz eden ölü bile olsa ona ders verir.” – MevIânâ

“Dünyaya aşık olan kişi, üstüne güneş vurmuş bir duvara aşık olur.” – MevIânâ

“Nimete şükretmek, nimetten daha hoştur.” – MevIânâ

“Kim Rabbin mumunu üflerse, o mum sönmez, üfleyenin ağzı yanar.” – MevIânâ

“Ey menzilini susamış kişi, acele etme, sabrı öğren! Arap atı aceleyle iki koşu gider. Deve ise, ağır ağır gece gündüz yol alır.” – Sadi-i Şirâzî

“Her işte kendinden üstününü ara, bunu fırsat bil; kendin gibisiyle, vaktini yok edersin.” – Sadi-i Şirâzî

“Derdini düşmanlara söyleme. Sevine sevine ‘Lâ havle’ çekerler.” – Sadi-i Şirâzî

“Bengi suyunu yüz suyuna karşılık satsalar, bilen kişi onu almaz. Çünkü, zilletle yaşamaktansa, zilletle ölmek yeğdir.” – Sadi-i Şirâzî

“Alçaklardan minnet altında istediğin şeyle, vücutça artar, ruhça eksilirsin.” – Sadi-i Şirâzî

“Allah’ı tanıyan bir yabancı için, O’na yabancı olan bin akraba feda!” – Sadi-i Şirâzî

“Acele yürüyen, yol arkadaşı değildir. Gönlü sana bağlı olmayana gönül bağlama.” – Sadi-i Şirâzî

“Madem ki her şeyin sonu topraktır, sen toprak olmadan önce toprak ol!” – Sadi-i Şirâzî

“Engin deniz, taş atmakla bulanmaz. Gücenen bir arif, henüz sığ sudur.” – Sadi-i Şirâzî

“Fakih de olsa, mürşid veya mürid de olsa, kişi bu alçak dünyaya bir kez kapıldı mı, bala düşmüş sineğe döner.” – Sadi-i Şirâzî

“İyi adamın evinde kötü bir kadın, bu dünyada onun cehennemidir.” – Sadi-i Şirâzî

“Eğer sen kendini kınayabilirsen, başkaları seni ayıplayamaz.” – Sadi-i Şirâzî

“Yük çeken öküzlerle eşekler, adam inciten insanlardan daha iyidirler.” – Sadi-i Şirâzî

“Yüreğimiz bir hazinedir; onu bir çırpıda harcarsanız, iflas edersiniz.” – Honore de BaIzac

“Fazla zarafet, nedimler için hüner, bilgeler için kusurdur.” – Sadi-i Şirâzî

“Yüz aç adamın huzurunda, kemal-i lezzetle fazla yenilmez.” – Bediüzzaman Said Nursî

“Dost vefalı olunca, düşman ne yapabilir?” – Sadi-i Şirâzî

“Ben kimsenin gönlünü kırmayabilirim. Ama hasetçiye ne yapayım? O, kendiIiğinden azap içinde.” – Sadi-i Şirâzî

“Kaptanı Nuh olan, denizin dalgasından korku duyar mı?” – Sadi-i Şirâzî

“Sözün, özüne kılavuzdur.” – Ferideddin Attar

“Satın almak, düşünmekten daha Amerikanca bir fiildir.” – Andy WarhoI

“Tesettür, erkeğin gözünü örter; kadının gözünü değil.” – AbdüIhakim Murad

“İnsaf, insanı herşeyden kurtaran bir padişahtır. İnsaf sahibi olan, saçma sapan şeylerden kurtulur.” – Ferideddin Attar

“Kul, sınanma vakti belli olur.” – Ferideddin Attar

“Teoride, teori ile pratik arasında bir fark yoktur. Ama pratikte, vardır.” – Jan L. A. van de Snepscheut

“Rahatına düşkün bir bilgin, bilgin olarak adlandırılmaya Iayık değildir.” – Lao-Çe

“Ben eserlerimle ölümsüz olmak istemiyorum; ölmeyerek ölümsüz olmak istiyorum.” – Woody AIIen

“Hayat güzeldir, ölüm ise huzur verici. Ama ondan ona geçiş zor şey…” – Isaac Asimov

“Ne olduğumuz, Allah’tan bize bir hediyedir; ne hale geldiğimiz ise, bizden Allah’a bir hediye…” – anonim

“Çağların bilgeliğini ara; ama dünyaya bir çocuğun gözleriyle bak!” – Ron WiId

“Olgunlaşmamış insanın özelliği, bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir; olgun insanın özelliği ise, bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesi.” – J. D. SaIinger

“Kötünün galip gelmesi için bir tek şey yeterlidir: iyi insanlar için hiçbir şey yapmamak.” – Edmund Burke.

“Gerçek değişim kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır.” – Richard WiIkins

“Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.” – Konfüçyus

“Öğrenmek için sor; sıkıntı vermek için sorma.” – Hz. AIi

“Belki de Tanrı, uygun kişiyi tanımandan önce yanlış kişilerle tanışmanı, uygun kişiyi tanıdığında minnettar olman için istedi.” – GabrieI Garcia Marquez

“İlk konakta esiriz hala.” – MevIânâ

“Mağlup olmuş hayır, galip gelmiş şerden daha güçlüdür.” – Martin Luther King

“İnsanlar iki gruba ayrılırlar: günahkar olduklarını düşünen hak ehli insanlar ve hak ehli olduklarını düşünen günahkarlar.” – BIaise PascaI
http://www.askimasozler.com/manidar-sozler.html
“Asla ikinci okun olmasın. İkinci atışına güvenirsen, birincide dikkatsiz olursun.” – Andrei Tarkovski

“Zamana uyun, sözü cahil ve zavallıların söylemidir. Zaman size uymuyorsa zamanla savaşın…” – Muhammed İkbaI

“Hiç kimse, sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.” – EIeanor RooseveIt

“Allah bir kapıyı açmadan bir kapıyı kapamaz.” – Hâfız-ı Şirâzî

“Kudret cömerttir, gerçekler karşısında boyun eğer, adildir ve sakindir. Zaaftan doğan tutkuIar ise merhametsiz oIur.” – Honoré de BaIzac

“Bir insan, kendi ruhu özgür değilse, bütün dünyanın bağımsız olmasından ne fayda sağlayabilir?” – Andrei Tarkovksi

“Geçmişi bir kitap gibi kuIIanın; eviniz gibi değiI.” – Richard WiIkins

“Nasıl olur; insanlar şarkı söylerler de, nereden gelip nereye gittiğimizi ve Tanrı’nın ne olduğunu öğrenmek için yürekleri titremez?” – Nikos Kazancakis

“Dualarınıza dikkat edin; gerçekleşebilirler.” – RaIph WaIdo Emerson

“Karşınızdakini dinliyor musunuz, yoksa konuşmak için sıra mı bekliyorsunuz?” – Richard WiIkins

“Başaramazsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, ama gayret göstermezseniz felaket kaçınılmazdır.” – BeverIy SiIIs

“Başkalarının savaşıyla uğraşayım derken, kendindeki yaman savaşı gözden kaçırma.” – MevIânâ

“Padişah kapısındaki bir yoksul, bana bir nükte söyledi. Dedi ki: Hangi sofraya oturduysam, rızkı veren AIIah’tır.” – Hâfız-ı Şirâzî

“Nefret eden için, nefretin kendisi, nefret edilenden daha önemlidir.” – VacIav HaveI

“İnsan Tanrısız nasıl yaşar? Ancak kendisi tanrı oIarak ki, bu da mümkün değiI.” – Andrei Tarkovski

“Bir okyanustur zaman, ama biter bir kıyıda / Ve bir de bakarsın ki, sen yoksun buralarda.” – Bob DyIan

“İnsanı Allah yaratmadıysa, neden insan yalnızca Allah’a teslim olunca mutlu oluyor?” – BIaise PascaI.

“Sana ağır gelen o bir secde var ya, binlerce secdeden alıp kurtarır seni.” – Muhammed İkbaI

“Yaşadığımız cennetten bizi attıran şeytanı, içimizde aramamız gerek.” – Goethe

“Aşk benim için bir çaba, bir ödün, sürmenaj. Yalnız, Allah’ı sevmek öyle zor gelmiyor. Çünkü Allah’ı sevmek demek, ortaya çıkmak, gitmek, gelmek, dinlenmek, ve tüm bu işleri yaparken Allah’ın üstümüzdeki sevgisini duymak demek.” – Rainer Maria RiIke

“Ey nefis, ne zamana kadar günahlardan zevk alacaksın? Tevbe tatsız değildir; onu da tat.” – Bâbur

“Her sonuç başlangıcının içindedir. İyiler, iyi terbiyelerin kundaklarına sarılmıştır.” – SeIahaddin Şimşek

“Her arayan bulamayabilir, ancak bulanlar arayanlardır.” – İmam-ı Rabbanî

“Ferah hüzün ile, kolaylık güçlük iledir.” – Muaz bin CebeI

“Kelam devaya benzer, az söylersen fayda verir.” – AbduIIah bin Ömer

“Balonların gururu iğnelerle karşılaşıncaya kadardır!..” – SeIahaddin Şimşek

“Bütün karanlıklar aynı siyahtan dokunmuştur.” – SeIahaddin Şimşek

“Yusuf gibi rüyalar göreceklerin uykuları uğruna gecelere katlanmaya değmez mi?” – SeIahaddin Şimşek

“Yeniler vardır ki sağlam, eskiler vardır ki, çürük değildir.” – SeIahaddin Şimşek

“Sabah olup gün ışıyınca, halk gece yol alanları över.” – Hz. AIi

“Kötünün galip gelmesi için bir tek şey yeterlidir: iyi insanlar için hiçbir şey yapmamak.” – Edmund Burke

“Mağlup olmuş bir iyilik, galip gelmiş bir kötülükten daha güçlüdür.” – Martin Luther

“Doğruyu bulanlar, yanlış yapmaktan korkmayan, ama yanlışta ısrar etmeyenlerdir.” – Ahmet YıIdız

“Hayat büyük bir yalnızlığın şarkısı olabilir ancak; trajedisi değil…” – Taha ÇağIaroğIu

“Çokluk içinde birlik olabilmek, birlik içinde çokluğa düşmekten iyidir.” – Metin KarabaşoğIu

“İnsanın, ona ihtiyacı olmayan Birine ihtiyacı vardır.” – Mustafa UIusoy

“İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla.” – Hz. Muhammed ()

“Her kap, kendi içindekinin kokusunu verir.” – AbdüIkâdir-i GeyIânî

“Kıbleni birle. Bir yerde karar kıIan her yerdedir. Menzilden menzile dolaşıp duranı hiçbir yerde bulamazsın.” – İmam-ı Rabbânî

“Ne olduğumuz, Allah’tan bize bir hediyedir; ne hale geldiğimiz ise, bizden Allah’a bir hediye…” – anonim

“Çağların bilgeliğini ara; ama dünyaya bir çocuğun gözleriyle bak!” – Ron WiId

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Oylama Yapılmadı)
Loading...
27 Ağustos 2014 tarihinde eklendi, 1.349 kez okundu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git